Tết của người Mông ở Hà Giang

Không khí đón tết của người Mông ở Hà Giang

Hiện nay, phần lớn các vùng đồng bào dân tộc Mông đã chuyển sang ăn Tết Nguyên Đán giống như người Kinh, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một phần nhỏ người Mông sinh sống ở Hà Giang hiện vẫn đang duy trì ăn tết theo lịch truyền thống của họ. Đây có thể […]